امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

طراحی وب سایت دیتابورس (EN)

مشاهده دمو

dtbourseen 300x217 - طراحی وب سایت دیتابورس (EN)

کارفرما / درخواست کننده: دکتر علی نوری

تاریخ: مرداد ۱۳۹۸

توضیحات: پس از طراحی وب سایت دیتابورس در سال ۱۳۹۵ بنا به درخواست کارفرما در سال ۱۳۹۸ نسخه انگلیسی وب سایت دیتابورس طراحی و راه اندازی گردید.

جهت مشاهده وب سایت دیتابورس (EN) کلیک کنید.