امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

طراحی وب سایت دیتابورس

مشاهده دمو

dtboursefa 300x217 - طراحی وب سایت دیتابورس

کارفرما / درخواست کننده: دکتر علی نوری
تاریخ: بهمن ۱۳۹۵
توضیحات: طراحی وب سایت دیتابورس و همچنین سئو وب سایت در کلمات “داده های بورسی” و “پرسشنامه ژانگ” و … که اکثر به قریب در لینک ۱ گوگل می باشند.