امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

امیرمحسن داودی

متخصص و مشاور سئو

متخصص دیجیتال مارکتینگ

طراح سایت

طراحی پورتال خبری دیساپ

disap 300x198 - طراحی پورتال خبری دیساپ

کارفرما / درخواست کننده: شرکت عصر تجارت مجازی افرند

تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

توضیحات: طراحی و برنامه نویسی وب سایت پورتال خبری دیساپ به همراه تیم شرکت عصر تجارت مجازی افرند